תיאום מס

כידוע אנו משלמים מס הכנסה על כל הכנסה שמתקבלת מעסק, משכר, פנסיה וכו'.


מה שפחות ידוע זה שמס הכנסה בישראל הוא פרוגרסיבי (מס שולי). עם מיסוי פרוגרסיבי, שיעור המס עולה עם הגדלת ההכנסה. המשמעות היא שמי שהכנסתו גבוהה יותר ישלם יותר מיסים באחוזים.

להלן מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית לשנת 2020 (לצורך המחשה בלבד):


הכנסה שנתית          הכנסה חודשית        שיעור המס

עד 75,960                   עד 6,330                  10%
75,961- 108,960         6,331- 9,080            14%
108,961- 174,960        9,081- 14,580          20%
174,961- 243,120        14,581- 20,260         31%
243,121- 505,920       20,261- 42,160        35%
505,921- 651,600      42,161- 54,300         47%
651,601 ומעלה             54,301 ומעלה           50% *

כיצד מחושב מס הכנסה?


נניח שעובד 1 מקבל שכר של 7,000 שקל. הוא יצטרך לשלם מס הכנסה בסכום של 726.80 שקל (למעשה, הוא ישלם פחות בזכות נקודות זיכוי שהוא זכאי להן, אבל זה נושא אחר לגמרי ואני אדבר עליו במאמר אחר).

אז איך הגעתי ל 726.80? החישוב הוא כדלקמן: 10% * 6,330 + 14% * (7,000-6,330) = 726.80

כעת נניח שעובד 2 מקבל 12,000. ניקח נתונים מהטבלה ועושים את החישוב:

10% * 6,330 + 14% * (9,080-6,330) + 20% * (12,000-9.081) = 1,601.80

בואו נעשה השוואה:
עובד 1 ישלם מס של 10.38% משכרו (726.80 / 7,000)
עובד 2 ישלם מס 13.35% על שכרו (1,601.80 / 12,000)

אם אתה עובד במקום אחד, שכרך יחויב ממס השקל הראשון בחישוב המצטבר לאורך שנת המס. נניח כעת שאתה עובד במקום נוסף, ושם גם מחשבים את המס מהשקל הראשון, אבל בשבילך זה לא השקל הראשון, אלא אולי 10,001. יוצא שאתה לא משלם את המס במלואו. 

בדיוק כדי למנוע מצב שכזה, קיים חוק שמחייב כל מעסיקים לנכות אחוז המס המרבי (48%) מהכנסתו של עובד שיש לו הכנסה ממקור אחר. על העובד לספק למעסיק אישור תיאום מס מפקיד שומה, המציין עבור כל מעסיק בנפרד איזה אחוז מס נקבע לעובד זה.

לפיכך, בהתאם להוראות מס הכנסה: "עובד שיש לו משכורת (מעבודה או קצבה) משני מעסיקים או יותר או שיש לו הכנסה חייבת אחרת, רשאי לקבל אישור תיאום מס ובכך להימנע מתשלום יתר של מס במהלך השנה". האישור יינתן לך בהתבסס על הכנסותיך המשוערות לשנה.


חשוב! כל מי שקיבל אישור תיאום מס בשנה מסוימת, נדרש להגיש דוח שנתי למס הכנסה עבור אותה השנה. אם שכחת "בטעות" ולא עשית זאת, מס הכנסה בנימוס יזכיר לך על כך במכתב, אך לאחר שנתיים או שלוש כאשר כבר יצטברו הפרשי הצמדה, קנסות וריביות. 

על מנת לקבל אישור תיאום מס, אין צורך לגשת למס הכנסה. הכל אפשרי לעשות דרך אתר אינטרנט של רשות המסים.


אם אין לך זמן או שאתה לא יודע לעשות זאת, אתה תמיד יכול לפנות לאיש מקצוע.

אנו במשרדנו מכינים אישור כזה ללקוחותינו תוך יום עסקים אחד. אם אתה עדיין לא הלקוח שלנו, התהליך יכול להימשך בין 1 ל- 3 ימי עסקים.

לעמיד ראשי.png