עוסק מורשה

אם את/ה עוסק/ת מורשה/ת – עליך לדעת כי:

  • עוסק מורשה חייב לגבות מע"מ מלקוחותיו ולהעביר את הסכום לרשויות המע"מ מדי חודש או חודשיים (כפי שנקבע לו).

  • הוא רשאי לקזז את המע"מ ששילם בגין רכישות והוצאות שוטפות הנחוצות להפקת ההכנסה העסקית.

  • חובתו של עוסק מורשה לדווח בכל תקופה שנקבעה לו ע"י רשויות המע"מ, את מחזור עסקאותיו באותה התקופה, את סכום המע"מ שגבה מהלקוחות (מע"מ עסקאות) ואת סכום המע"מ שדרש לקזז בגין ההוצאות המוכרות של העסק.

  • כמו כן, עליו לדווח למס הכנסה ולביטוח לאומי לעיניין מקדמות וניכויים.

  • עוסק מורשה חייב להוציא ללקוחותיו חשבונית מס עבור כל עסקה ובעת קבלת התשלום, עליו להוציא גם קבלה.

  • שיטת הנהלת חשבונות שמתאימה לעוסק מורשה קטן או בינוני הינה השיטה החד-צידית.

  • במצבים מסויימים נדרש העוסק המורשה לנהל הנהלת חשבונות כפולה.

  • כמו כל עסק אחר, גם עוסק מורשה חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

  • הכנסתו של עוסק מורשה ממוסת ע"י מדרגות מס הכנסה (מס שולי) מאחר ונחשבת כהכנסה מיגיעה אישית. ההכנסה החייבת במס זהו הרווח העסקי לאחר ניכוי של ההוצאות המוכרות והנחוצות בייצור ההכנסה.

במשרדנו תקבל/י חבילת שירותים לניהול חשבונאי, מיסוי ופיננסי של עוסק מורשה הכוללת:

-  פתיחת תיקים ברשויות המס.

-  שירותי הנהלת חשבונות חד-צידית או כפולה (לפי הצורך).

-  הכנה מיידית של דוח הכנסות והוצאות (רווח והפסד) לפי דרישה.

-  דיווח שוטף ותשלום מע"מ כולל מע"מ מפורט (חובת הלקוח לספק אמצעי תשלום).

-  דיווח ותשלום מקדמות למס הכנסה, כולל מעקב ועדכון מקדמות לפי הצורך (חובת הלקוח לספק אמצעי תשלום).

-  הכנת דוח שנתי למס הכנסה והגשתו.

-  הכנת אישורי הכנסה ואחרים הנדרשים ע"י בנקים, משרדי ממשלה ועוד.

-  יעוץ וחישוב הפרשות לפנסיה ומענק עבודה (מס הכנסה שלילי).

העסקת עובדים:

-  יעוץ בדיני עבודה והעסקת עובדים.

-  הכנת תלושי שכר לעובדי העסק.

-  הגשת דיווחים ותשלום ניכויים בגין העסקת עובדים למס הכנסה וביטוח הלאומי (חובת הלקוח לספק אמצעי תשלום).

-  חישוב הפרשות סוציאליות לעובדים (פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות).

-  טיפול בטפסי ביטוח לאומי לעניין דמי מילואים, דמי לידה, דמי פגיעה של עובדיך.

-  תמיכה מקצועית שוטפת.

לעמיד ראשי.png