עוסק פטור

אם המחזור של עסקך אינו עולה על 100,491 ש"ח בשנה, סביר להניח שזה יספיק לך להירשם כעסק פטור. במקרה זה, עליכם לדעת כי:

• מחזור ההכנסות הכולל של עוסק פטור בשנת 2020 מוגבל לסכום של 100,491 שקל. סכום זה מתעדכן מדי שנה. אם מחזור העסק שלך עולה על סכום      זה, תצטרך לשלם מע"מ בגין הסכום העולה ולשנות את סיווגך לעוסק מורשה.

• עוסק פטור אינו גובה מע"מ מלקוחותיו ולכן פטור מהגשת דוחות מע"מ תקופתיים כפי שנדרשים עסקים מורשים וחברות בע"מ.

• עוסק פטור אינו חייב לשלם מע"מ מהכנסותיו, אך מצד שני, אינו זכאי להחזר מע"מ הכלול בעלותם של סחורות ושירותים הנחוצים לעסק.

• עוסק פטור עם קבלת התשלום מלקוחו, רשאי להוציא רק קבלה. אסור עליו להוציא חשבונית מס!

• על עוסק פטור לנהל שני ספרי חשבונות - ספר הכנסות והוצאות וספר תיעוד חיצוני. צורת דיווח מתאימה הינו דיווח על בסיס מזומן (כלומר בעת קבלת        התשלום). סוג הנח"ש - הנהלת חשבונות חד צדדית.

• עוסק פטור מחויב להגיש דו"ח למע"מ רק פעם בשנה, באמצעות "הצהרה" בה הוא צריך לציין את סכום מחזור ההכנסות הכולל של עסקו בשנה הנדרשת.

• כמו כל עוסק אחר, הוא חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

• עליו להיות רשום כעוסק במוסד לביטוח לאומי ולשלם במועד את דמי הביטוח והבריאות שלו בהתאם להכנסותיו.

חשוב לציין כי ישנם מקצועות ועיסוקים מסויימים שבעליהם אינם יכולים להירשם כעוסק פטור, אלא רק כעסק מורשה. מדובר בעיקר בבעלי מקצועות חופשיים כמו רופאים, מהנדסים, טכנאים, רואי חשבון, מבקרי עורכי דין, עורכי דין, אדריכלים וכו' הקבועים בסעיף 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום).

במשרדנו תקבלו מגוון מלא של שירותים הנחוצים לעוסק פטור, כמו גם ייעוץ מקצועי ותמיכה ידידותית.

לעמיד ראשי.png