חברה פרטית

חברה פועלת מתוקף חוק החברות, תשנ"ט-1999, במטרה להפיק רווחים לבעליה. חברה חייבת רישום ברשם החברות.

לכל חברה חייב להיות תקנון שעונה לדרישות רשם החברות ומאושר ע"י עורך דין. תקנון החברה כולל, בין היתר, את שם החברה, מטרת החברה, פרטים בדבר הון המניות הרשום, הגבלת אחריות החברה, תנאי העברת מניות, שמות של בעלי המניות הראשונים, אימות חתימות בעלי המניות, הצהרת דירקטורים ראשונים.

לחברה פרטית אסור להציע מניות או אגרות חוב שלה לציבור. מספר בעלי המניות לא יעלה על חמישים, מלבד עובדי החברה.

כל אדם יכול להקים חברה פרטית. לחברה יכול להיות רק בעל מניות אחד והוא גם יכול להיות העובד היחיד של אותה החברה.

חברה פרטית חייבת בכל שנה להגיש דוח ולשלם אגרה שנתית לרשם החברות. כמו כן, על חברה פרטית למנות רואה חשבון מבקר ולהגיש דוחות כספיים שנתיים למס הכנסה.

צורת ארגון הנפוצה ביותר של חברה היא חברה בערבון מוגבל (בע"מ). חברה בע"מ הינה אישיות משפטית נפרדת מבעליה. במקרה של פשיטת רגל של החברה, בעליה לא יהיו חבים בחובות החברה. למרות זאת, ישנם מקרים חריגים בהם בתי המשפט פסקו על "הרמת מסך" וחייבו את בעלי המניות באופן אישי.

תהליך הקמת חברה פרטית מתחיל מרישום ברשם החברות, תשלום אגרת רישום ופתיחת חשבון בנק. לאחר רישום ברשם החברות, חברה תקבל "תעודת התאגדות של חברה" עם מספר ח.פ. (חברה פרטית) בעל 9 ספרות שמתחיל ב-51... זה בעצם מספר תעודת הזהות של החברה.

לאחר מכן, יש לפתוח תיקים לחברה במע"מ ומס הכנסה. במידה והחברה מעסיקה עובדים (גם אם זה רק בעל המניות עצמו), יש לפתוח תיקי ניכויים במס הכנסה וביטוח לאומי. לאחר רישום במע"מ החברה תקבל "תעודת עוסק מורשה".

לבעל השליטה נפתח תיק נפרד במס הכנסה והוא חייב בהגשת דוח שנתי על הכנסותיו.

משיכת כספים מהחברה אפשרית באמצעות משיכת שכר חודשי הממוסה לפי מדרגות המס (כמו לכל עובד שכיר) או ע"י חלוקת דיבידנד עם תשלום מס של 30% מהסכום.

לא משולמים דמי ביטוח לאומי על רווחי החברה ועל דיבידנד.
 

במשרדנו תקבל/י חבילת שירותים לניהול חשבונאי, מיסוי ופיננסי של חברה פרטית הכוללת:

-  יעוץ בדבר כדאיות פתיחת חברה או מעבר מעוסק מורשה לחברה.

-  פתיחת תיקים ברשויות המס.

-  שירותי הנהלת חשבונות כפולה. ניתן גם במערכת הנה"ח של החברה (online).

-  הכנה מיידית של מאזני בוחן ודוחות רווח והפסד של החברה לפי דרישה.

-  הכנה מיידית של דוחות ניהוליים כגון דוח גיול חובות, דוח תקציב מול ביצוע, דוח תמחיר למעביד וכו'.

-  דיווח שוטף ותשלום מע"מ כולל מע"מ מפורט (חובת הלקוח לספק אמצעי תשלום).

-  דיווח ותשלום מקדמות למס הכנסה, כולל מעקב ועדכון מקדמות לפי הצורך (חובת הלקוח לספק אמצעי תשלום).

-  הכנת דוחות כספיים שנתיים לביקורת רואה חשבון.

-  ביקורת דוחות כספיים.

-  הכנת אישורי הכנסה ואחרים הנדרשים ע"י בנקים, משרדי ממשלה ועוד.

-  הכנת והגשת דוחות פרטיים של בעלי המניות.

 

העסקת עובדים:

-  יעוץ בדיני עבודה והעסקת עובדים.

-  הכנת תלושי שכר לעובדי החברה.

-  הגשת דיווחים ותשלום ניכויים בגין העסקת עובדים למס הכנסה וביטוח הלאומי (חובת הלקוח לספק אמצעי תשלום).

-  חישוב הפרשות סוציאליות לעובדים (פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות).

-  טיפול בטפסי ביטוח לאומי לעיניין דמי מלואים, דמי לידה, דמי פגיעה של עובדיך.

-  תמיכה מקצועית שוטפת.

לעמיד ראשי.png