הצהרת הון

קיבלת דרישה להגשת הצהרת הון לפקיד השומה? כנראה שאת/ה עצמאי/ת או בעל/ת חברה או שכיר/ה שהכנסותיך עולות על סכום מסוים שנקבע בתקנות מס הכנסה.

בעמוד זה תקבלו מידע לגבי הצהרת ההון ומהותה. אם תצטרכו עזרה בנושא, תפנו אלינו ונשמח לעמוד לשירותכם.

– "איזה הון? אין לי הון! על מה אני צריך להצהיר?"

אלה השאלות שאני בדרך כלל שומעת מהלקוחות שלי. על דאגה, אף אחד לא חשד בכם ומדובר רק בסוג דיווח נוסף שמהווה בעצם דיווח רב שנתי, היות והדרישה להצהרת ההון מתקבלת אחת לארבע- חמש שנים. כמובן, שבמקרים מסוימים רשאי פקיד השומה לדרוש הצהרת ההון בתדירות גבוהה יותר אם הוא רואה צורך בכך.

מדובר בדיווח על הנכסים וההתחייבויות של תושב ישראל לרשות המסים נכון לתאריך מסוים. הצהרת ההון אמורה לשקף את מצב ההון של הנישום (כן, ככה קוראים לנו ברשות המסים) במטרה לבדוק את נכונות הדיווחים השנתיים שלו. באמצעותה מתקבלת תמונה כוללת של ההון הנקי של הנישום (נכסים פחות התחייבויות). במילים פשוטות יותר, האם כל מה שיש לכם (בעסק, בבית, בחשבונות בנק וכו') אתם קיבלתם בזכות אותן ההכנסות עליהן דיווחתם לרשויות המס – חייבת להיות התאמה סבירה בין הנתונים. במקרה שההון שלכם גדל או שהייתה לכם הוצאה כלשהי מעבר להוצאות המחיה הקבועות בתקנות מס הכנסה, תצטרכו להביא הסברים מנומקים לפקיד השומה מהיכן נוצר הגידול בהון או כיצד מומנה ההוצאה.

מה נכלל בהצהרת ההון ?

הון הנישום מורכב מהנכסים (העסקיים והפרטיים) בניכוי ההתחייבויות שלו בארץ ובחו"ל. הנישום נדרש לדווח על היקף ההון הכולל של התא המשפחתי (את/ה, בן זוגך וילדכם שטרם מלאו להם 18 שנה לתאריך ההצהרה).

הרישום בהצהרת ההון הוא על בסיס עלות – הפריטים בהצהרת ההון נרשמים במחיר ששולם (עלות) בעת רכישתם ולא בערך השוק שלהם (שווי). כלומר, יש להציג כל נכס בהתאם לסכום ההשקעה בפועל.

קיימת חובה להצהיר על נכסים והתחייבויות גם אם הם אינם רשומים באופן פורמלי על הנישום וזאת בהתאם לעיקרון השליטה, אשר לפיו ככל שיש לנישום שליטה על הנכס, הוא יידרש להציג את הנכס בהצהרת ההון.

אם קיבלתם ירושה או מתנה, תהיו חייבים לרשום אותה בהצהרתכם אומנם בעלות אפס.  אולם אם הושקעו בנכס כספים נוספים, יש להוסיף את העלויות בהתאם (לכן חשוב לשמור מסמכים אשר קשורים למתנות וירושות).

הצהרת הון ראשונה היא החשובה ביותר !

חשיבותה היא ביצירת בסיס הון ידוע לצורך השוואה עם הצהרת ההון הבאה, שאותה תדרשו להגיש בעתיד. לכן, חשוב מאוד לא לשכוח שום דבר ולהצהיר על כל הנכסים וההתחייבויות שיש לכם. הדרישה להצהרת הון ראשונה, מתקבלת בדרך כלל לאחר מספר חודשים מיום פתיחת העסק והיא ליום 31 בדצמבר של השנה בה העסק נפתח. טופס ההצהרה נשלח בדואר רשום ולכן לא ניתן יהיה לטעון שלא קבלתם אותו.

את הצהרת ההון, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, צריך להגיש תוך 120 יום ממועד קבלתה. מי שלא יעשה זאת, עשוי לשלם קנס בגין כל חודש פיגור (בתוספת ריבית והצמדה). ייתכן כי בעקבות אי-היענות לבקשה, יפתחו ויבדקו מחדש תיקים שלכם במס הכנסה, או תדרשו להגיש דוחות אישיים בגין מספר שנים אחורה. כמו כן, חשוב לזכור כי אי הגשת הצהרת הון או השמטת פרטים בה מהווה עבירה פלילית.

כיצד להגיש הצהרת הון בדרך הנכונה ביותר ?

כמו שאתם מבינים, הגשת הצהרת הון אינו עניין פשוט ולכן מומלץ בחום לפנות למומחה בתחום. המחירים לשירות זה שונים ותלויים בסוג הנישום ובמורכבות הדו"ח. כמו כן, חשוב גם האם מדובר בהצהרת הון ראשונה או לא (ראשונה אמורה לעלות פחות).

לעמיד ראשי.png