מה זה "ניכוי מס במקור"?

"ניכוי מס במקור" זה הפחתת אחוז מס מהתשלום בטרם העברתו למקבל. המנכה חייב להעביר את הסכום שנוכה למס הכנסה במועד הדיווח הקרוב.

דוגמה הכי ברורה לרובינו, זה כאשר מנכים לנו מיסים מהשכר. מעביד מעביר לעובדים משכורת בניכוי מיסים והפרשות (נטו לתשלום) ואת מה שנוכה מעביר למס הכנסה, לביטוח לאומי, לקרנות פנסיה וכו' של כל עובד ועובד. גם כאשר נפרע לכם פקדון, בנק מעביר לעו"ש סכום נמוך מהיתרה הצבורה, משום שהבנק חייב לנכות לכם מס במקור ולהעבירו למס הכנסה.

בעולם של עסקים, מדובר בניכוי במקור ע"י לקוח (המשלם). כדי לעשות זאת, הלקוח צריך לקבל את אישור ניכוי במקור של הספק ולהתנהג בהתאם. אז מה עושים?

  1. נכנסים לאתר של מס הכנסה לבדיקת אישורים של מקבל התשלום – לקיצור דרך לחץ כאן

   2. במידה ובאישור יופיע "פטור מלא" בסוג השירות שקיבלתם, אז אין צורך לנכות לו במקור וניתן לשלם את מלוא הסכום.

   3. אבל, אם באישור יופיע אחוז לניכוי לגבי שירות שקיבלתם, אזי עליכם לשלם למקבל התשלום רק את החלק הנותר לאחר ניכוי מס במקור.

 

   4. חובה עליכם להעביר למס הכנסה את הסכום שניכיתם במקור וזאת עד מועד הדיווח הקרוב.

כיצד מחושב סכום הניכוי במקור? אסביר בדוגמה מספרית:

נניח שלפי אישור ניכוי מס במקור של הספק, אתם חייבים לנכות לו 4%. סכום העסקה שלכם הוא 8,000 ש"ח + מע"מ, סה"כ 9,360 ש"ח.

עושים חישוב פשוט: 9,360 * 4% = 374.40 ש"ח. כלומר, לספק תעבירו 8,985.60 ש"ח = 374.40 – 9360, ולמס הכנסה 374.40 ש"ח.

היות ואנחנו מדברים על עסקים קטנים ובינוניים, רובכם לא מנהלים הנה"ח בשיטה כפולה ומחזור שלכם לא עולה על 5,300,000 ש"ח לכן אתם לא מחוייבים לנכות במקור לספקים שלכם.

אולם, חשוב להכיר את המנגנון ולהבינו טוב, מאחר והרבה פעמים תמצאו את עצמכם במקום מקבל התשלום. הסיבה היא כי החוק מחייב חברות ממשלתיות, מוסדות כספיים, חברות גדולות ועוד' לנכות מס במקור לכל נותני השירותים שלהם. לכן, ייתכן מצב בו אירגנתם סדנת ציור בשביל העירייה וקיבלתם תשלום בניכוי אחוז מס שנקבע לכם.

דרך אגב, את אחוז ניכוי במקור ניתן להקטין ואף לבטל. הצלחת הבקשה בהרבה תלויה ביכולת של רואה החשבון שלכם לשכנע את פקיד השומה.

אז מה קורה עם הכסף שניכו לכם ולא קיבלתם? אל דאגה, הוא לא הולך לאיבוד. כל מי שניכה לכם במקור, חייב למסור לכם אישור שנתי בו יפורט סכום העסקאות הכולל שהיו בינכם במהלך השנה וסה"כ סכום המס שנוכה במקור. האישור נכלל בדוח השנתי של עסקכם ומקטין את חבות המס שלכם או נותן זכות לקבלת החזר מס, עפ"י העניין.

 

תהיו תמיד מעודכנים וזכרו – עצה טובה, יקרה יותר מכסף! תתייעצו!

לעמיד ראשי.png