ביטוח לאומי

אני חושבת שלא אחדש לכם דבר אם אזכיר כי כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב, על-פי החוק, להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח שמורכבים מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. פטור מהתשלום ניתן רק לאישה נשואה עקרת בית שבן זוגה מבוטח ולמי שעלה ארצה ונעשה תושב ישראל לראשונה מעל לגיל 62.


תשלומי דמי הביטוח מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח ובהתאם למעמד שלו בביטוח הלאומי:  עובד שכיר, עובד עצמאי ומי שאינו עובד אך יש לו הכנסות שלא מעבודה.

עובדים שכירים לא צריכים לדאוג בעצמם לתשלום דמי ביטוח לאומי. המעביד שלהם עושה זאת עבורם. על פי חוק, הוא חייב לנכות מהשכר שלכם את סכום דמי הביטוח, להוסיף לזה את סכום הביטוח של המעביד ולהעביר את הסכום הכולל למוסד לביטוח הלאומי בו מתנהל תיק הניכויים שלו. במקביל הוא גם מדווח על שכרם של עובדיו. כך ביטוח לאומי יודע איפה אתם עובדים, איזה שכר מקבלים ועוד מספר פרטים עליכם.

לעומת זאת, עובד עצמאי חייב לדאוג לעצמו לבד ולשלם את דמי הביטוח מדי חודש. במידה ולא שילם במועד, הוא עלול לאבד את זכויותיו. לכן, מיותר להגיד שכדי לדווח ולשלם בזמן את דמי הביטוח, העוסק העצמאי חייב להיות רשום במוסד לביטוח הלאומי. חשוב לזכור, כי כעובד עצמאי אתה חייב להירשם מיד עם פתיחת העסק או התחלת העבודה כעצמאי.

כל ההתקשרות עם המוסד לביטוח הלאומי, החל מפתיחת התיק, יכולה להיעשות על ידי המייצג בעבור העוסק העצמאי. שירות זה הוא חלק בלתי נפרד מסל השירותים הניתנים ללקוח במשרדנו.

לעמיד ראשי.png